Q U A N G M I N H

Loading...
Please wait...!

Công ty cổ phần bao bì Quang Minh xin kính chào quý khách, “Chất lượng tốt nhất, Dịch vụ hàng đầu” là phương châm hoạt động của chúng tôi, chính vì vậy sản phẩm của công ty đã tạo được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước. Tìm hiểu ngay

 

Sản phẩm thân thiện với môi trường

 

 

Sản phẩm bao bì của Quang Minh luôn tuân thủ theo chu kỳ tái chế. Sau một vòng đời giúp sản phẩm của khách khàng đi khắp mọi nẻo đường, nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới, thì chúng lại được tái sử dụng. Ngay cả những phế phẩm thừa trong quá trình sản xuất chúng tôi cũng  tái chế chúng.

Nghiêm ngặt trong việc lựa chọn nhà cung cấp giấy cuộn về vấn đề môi trường và khai thác gỗ . Để đảm bảo Nhà cung cấp không vi phạm về luật môi trường. Mỗi sản phẩm của Quang Minh phần lớn đến từ việc tài chế, mỗi sản phẩm của Quang Minh luôn thân thiện với môi trường.