Q U A N G M I N H
Công ty cổ phần bao bì Quang Minh xin kính chào quý khách, “Chất lượng tốt nhất, Dịch vụ hàng đầu” là phương châm hoạt động của chúng tôi, chính vì vậy sản phẩm của công ty đã tạo được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước. Tìm hiểu ngay
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 được biết đến là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001, được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Những chứng nhận liên quan