Q U A N G M I N H

Loading...
Please wait...!

Công ty cổ phần bao bì Quang Minh xin kính chào quý khách, “Chất lượng tốt nhất, Dịch vụ hàng đầu” là phương châm hoạt động của chúng tôi, chính vì vậy sản phẩm của công ty đã tạo được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước. Tìm hiểu ngay
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 được biết đến là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001, được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.


Để hiểu tiêu chuẩn ISO 9001 là gì bạn cần biết 7 nguyên tắc

Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có thể được chứng nhận. Để trả lời cho câu hỏi ISO 9001 là gì thì cần nắm rõ 7 nguyên tắc quản trị chất lượng cho doanh nghiệp:

  • Nguyên tắc 1: Doanh nghiệp cần nắm rõ nhu cầu ở hiện tại cũng như tương lai của khách hàng để có định hướng phát triển cụ thể, đáp ứng trên cả sự mong đợi của khách hàng.
  • Nguyên tắc 2: Doanh nghiệp cần củng cố sự lãnh đạo bằng đường lối và mục đích nhất quán, tạo ra môi trường nội bộ sáng tạo, lành mạnh để đạt được mục tiêu.
  • Nguyên tắc 3: Con người chính là một yếu tố quan trọng, nguồn lực chính của doanh nghiệp nên hiểu biết, kinh nghiệm và sự tham gia của họ rất có ích cho doanh nghiệp.
  • Nguyên tắc 4: Khi các nguồn lực và hoạt động của doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ tạo thành 1 quá trình thì kết quả sẽ đạt được hiệu quả hơn mong đợi.
  • Nguyên tắc 5: Sự cải tiến liên tục chính là phương pháp mà nhiều doanh nghiệp áp dụng để đạt được mức độ chất lượng sản phẩm cao nhất.
  • Nguyên tắc 6: Mọi quyết định cũng như hành động của hệ thống kinh doanh, quản lý cần được phân tích, đánh giá dữ liệu sát sao.
  • Nguyên tắc 7: Doanh nghiệp và các bên liên quan cần xây dựng mối quan hệ bền vững, gắn bó, đôi bên cùng có lợi để cùng tạo ra giá trị

ISO 9001 và các nguyên tắc áp dụng của nó luôn được mọi doanh nghiệp quan tâm vì nó sẽ giúp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, tạo ra sản phẩm mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng.

Những chứng nhận liên quan